dinsdag 11 februari 2014

Knut Hamsun

Ze maakte ook toespelingen op de verzoeking in Bergen – daar moest je oppassen! Maar toen ze zoo zaten te praten, vroeg ze hem zich op een courant te abonneeren, een Berger courant, zoodat ze zien kon wat er in de wereld gebeurde. Ze was gewend geraakt aan lectuur, aan tooneel en muziek. 't Was hier zoo stil!
   Omdat Aksel Ström zoo gelukkig geweest was met zijn hulp voor 't zomerwerk, abonneerde hij zich op 't blad en verdroeg, dat de familie Brede tamelijk dikwijls op zijn ontginning kwam en daar onthaald werd. Hij wilde toonen, dat hij zijn dienstmeisje waardeerde. Niets kon gezelliger zijn dan de Zondagavonden, als Barbro op de guitaar speelde en er met haar heesche stem een beetje bij zong;  hij werd bewogen door die vreemde mooie liedjes, en ook doordat daar werkelijk iemand op zijn ontginning zat te zingen.

Uit: Hoe het groeide

Geen opmerkingen:

Een reactie posten